0

Lund

Lund jest jednym z czołowych producentów elektronarzędzi Powstała ponad dwadzieścia lat temu w Polsce. Dziś jest firmą o zasięgu międzynarodowym, w której większościowy udział mają polscy inwestorzy.

Lund

Kontakt ze sklepem